Karakteristike japanskih prepelica

Japanska prepelica (lat. Coturnix coturnix japonica), potiče iz istočne Azije. To su ptice selice koje se gnezde u Mandžuriji, Istočnoj Siberiji i Severnom Japanu , a prezimljavaju u Južnom Japanu, na Korejskom poluostrvu i u Južnoj Kini, mada se, naročito u poslednje vreme, sve više uzgajaju širom sveta.

Japanska ili, kako se još naziva, domaća prepelica i u svetu je najrasprostranjenija rasa prepelica. Pripada porodici Phasianidae, redu Galliformes. Porodica  Phasianidae, obuhvata najdragocenije ptice na svetu, kao i čitav niz vrsti nenadmašene lepote, osim rajskih ptica. One obuhvataju oko 57 rodova i 170 vrsta. Veličina im varira od malog vrapca, do svuda poznatog pauna. Većina ima trup kao u kokoši sa dugim golim nogama i prstima, mužjaci skoro svih vrsta su raznobojni. Ova veoma raznovrsna i zanimljiva porodica, podeljena je na podporodicu Novog sveta i Starog sveta.

13 Oct 2010